On demand - nieruchomości na zlecenie

Innowacyjne rozwiązanie pro-klienckie.
Pośrednictwo w obrocie:

 • Poszukiwanie i oferowanie.
 • Przygotowanie nieruchomości do uwolnienia na rynek.
 • Obsługa nieruchomości przed i po transakcji. 

Przygotowanie do uwolnienia na rynek:

 • Sprawdzenie stanu faktycznego i prawnego.
 • Obsługa prawna.
 • Wycena i ocena rentowności.
 • Kompleksowa obsługa transakcji.
 • Finansowanie.
 • Ubezpieczenia.
 • Marketing i promocja.
 • Home stagging.

Obsługa nieruchomości:

 • Obsługa nieruchomości w obrocie cyklicznym z elementami zarządzania.
 • Outsourcing usług.
Copyright ©2018 Noble's Partners, All Rights Reserved.
free website
built with
kopage